Circle Vintage

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Partene

Selger er Circle Vintage Longva Nilsen, post@circlevintage.no, telefon 920 45 560, organisasjonsnummer 916 814 143, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

Priser

Alle priser er inkl. moms og andre avgifter. Alle priser er dagspriser og kan oppdateres løpende. Kostnad for frakt fremkommer i totalsum ved betaling i kassen.

Betaling

Circle Vintage benytter PayPal, Klarna og Vipps for å håndtere betalinger. For utfyllende informasjon vises til betalingsløsningenes sider.

Frakt

Alle forsendelser koster kr. 99,- Vi sender alle pakker med Posten/Bring.

Alle bestillinger over kr. 1.500,- gir gratis frakt.

Angrerett

Du har alltid 14 dagers angrerett på varer du handler hos oss. Angreretten løper fra den dagen du mottar din vare. Angreretten kan kun brukes hvis varen returneres i samme stand. Angreretten faller bort hvis du bruker varen.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

Returvaren sendes til:

Circle Vintage
Kirkegata 17
4612 Kristiansand

Reklamasjonsrett

Når du handler på www.circlevintage.no har du selvfølgelig reklamasjonsrett. Dette betinger selvfølgelig at reklamasjonen er berettiget og at mangelen ikke skyldes feil bruk av varen eller annen skadelig atferd.

Vi gjør også oppmerksom på at vi selger gamle og brukte produkter, og at man derfor må forvente at noen produkter har redusert restlevetid eller mindre feil og mangler. Vi prøver å beskrive produktene så grundig som mulig, og vi oppfordrer til å lese våre beskrivelser grundig.

Det må reklameres innen rimelig tid etter at du har oppdaget mangelen ved varen.

Dine personlige opplysninger

For at du kan inngå en avtale med oss må du registrere deg med følgende personlige opplysninger:

•Navn
•Adresse
•Telefonnummer
•E-post adresse

Vi foretar registreringen av dine personopplysninger med det formålet å kunne levere varene til deg. Personopplysningene registreres og oppbevares i to år, etter det blir opplysningene slettet.

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt angrerett og reklamasjonsrett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.